شهردار شریف آباد گفت: طراحی نهایی میدان امام‌ رضا(ع) به عنوان بزرگترین ورودی دروازه شرقی استان تهران انجام شده و پس از تصویب وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت،شیرزاد یعقوبی شهردار شریف آباددر این خصوص اظهار داشت: با طراحی نسخه نهایی نقشه میدان احداثی امام رضا -علیه السلام- به‌زودی این طرح جهت تصویب به شورای ترافیک شهرستان پاکدشت و استانداری تهران ارسال می‌شود.

وی در خصوص موقعیت این طرح عظیم گفت: میدان مذکور در انتهایی ترین محدوده خدماتی قانونی شهر دیده شده است و تاکنون با بسیاری از مالکین اطراف این میدان هم توافقات مهمی صورت پذیرفته است.
شهردار شریف آباد در پایان بیان کرد: این میدان بزرگ با رعایت مسائل فنی و مهندسی از بی نظیرترین پروژه‌های عمرانی در جاده ترانزیتی امام رضا(ع) در شرق استان تهران خواهد شد.