پیگیری های شهرداری پاکدشت در راستای حل مشکل چندین سالۀ مسکن مهر شهرک دانش به ثمر نشست.

به گزارش خبر معتبر از پاکدشت، سرپرست شهرداری پاکدشت گفت: مشکل تعاونی مسکن شهرک دانش( دانشگاه ابوریحان) رفع شد.

حسین شصتی اظهار داشت: پس از چندین سال مشکل تعاونی مسکن شهرک دانش(دانشگاه ابوریحان) جهت اخذ جواز حل شد.

وی افزود: متقاضیان می توانند جهت اخذ جواز از شهرداری با به همراه داشتن مدارک مربوطه اقدام نمایند.

  • منبع خبر : خبرمعتبر