شهردار قرچک گفت: فرش گل های منقش به اشکال ایرانی-اسلامی در پارک جنگلی و حاشیه کمربندی جنوبی (شهید علیزاده) گسترده شد.

به گزارش خبر معتبر، محسن خرمی شریف در این خصوص اظهار کرد: این فرش گل ها که با استفاده از گل های رنگارنگ فصلی از جمله داودی، ابری نقره ای و پریوش طراحی شده اند، منقش به اشکال ایرانی-اسلامی هستند.
وی افزود: این فرش های گل هر کدام با مساحت ۱۲۶ متر مربع در حاشیه پارک جنگلی و حاشیه کمربندی جنوبی (شهید علیزاده) احداث شده و چشم انداز زیبایی را در این نقاط به وجود آورده است.
شهردار قرچک هدف از اجرای این طرح را زیباسازی فضای شهری، بهبود کیفیت زیست محیطی و ایجاد چشم انداز مناسب عنوان کرد و افزود: با توجه به تاثیرگذاری فرش گل در زیبایی های بصری شهری، طرح احداث فرش گل در این ۲ نقطه از شهر توسط واحد فضای سبز مدیریت شهری اجرا شد.
خرمی شریف در پایان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری قرچک، گل کاری در میادین، پارک ها و گلدان های سطح شهر بود که در برخی از این مراکز حال انجام است.