مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تهران روابط عمومی های فعال در شش ماهه اول سالجاری را معرفی کرد.

 محمود ابراهیمی با اعلام این که در نظر است برای استفاده بهینه از تجارب و اندیشه های فعالین حوزه روابط عمومی در ادارات بهزیستی استان تهران رقابتی منطقی ایجاد شود، تصریح کرد: برای شروع این رقابت تعداد اخبار بارگذاری شده روی صفحه بهزیستی استان تهران در سایت کشوری بهزیستی لحاظ گردیده است.

وی در ادامه افزود: برای شش ماهه دوم علاوه بر کمیت، کیفیت اخبار و گزارش های ارسالی همکاران و سایر موارد مربوط به حوزه رسانه در کنار سایر موارد عرصه روابط عمومی مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد که در این راستا کمیته ای را با حضور اهل فن که در بهزیستی استان و شهرستان هستند تشکیل می دهیم تا نکات علمی حوزه رسانه و خبر مورد غفلت قرار نگیرد و خروجی آن افزایش کیفی و کمی اخبار سطح شهرستان ها در خبرگزاری ها و رسانه های ملی و منطقه ای باشد. 

مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تهران خواستار ارتباط بیشتر مدیران شهرستان و مسئولان روابط عمومی با خبرنگاران شد و بیان داشت: خبرنگاران امین جامعه و مردم هستند و از این رو نباید فاصله ای بین آن ها و بهزیستی ایجاد شود که در همین جا از متولیان حوزه های مختلف بهزیستی می خواهم این فاصله را کاهش داده و حتی المقدور از بین ببرند که این مهم از مولفه های روابط عمومی تحسین برانگیز و ممتاز است. 

ابراهیمی شهرستان ملارد را با ۲۳ خبر و گزارش، فعال ترین شهرستان استان تهران در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ معرفی کرد و افزود: شهرستان شمیرانات با ۲۲ و شهرستان های پاکدشت و تهران با ۲۱ خبر و گزارش مشترکا رده های بعدی را در اختیار دارند.
وی افزود: شهرستان قدس با ۱۸ خبر و گزارش ارسالی و بارگذاری شده، شهرستان های ری با ۱۷خبر و گزارش، پیشوا ۱۵، ورامین ۱۲، قرچک ۱۱،شهرستانهای اسلامشهر، بهارستان، دماوند و فیروزکوه نیز هر کدام ۷ خبر و گزارش منتشر کرده اند.

وی افزود: شهرستان  های پردیس . شهریار با ۵ و رباط کریم ۲ خبر و گزارش، سه شهرستان شایسته تلاش بیشتر در این دوره زمانی هستند. 

ابراهیمی با بیان اینکه در شش ماهه بهار و تابستان سالجاری ۵۰ خبر و گزارش  مستقیم و غیر مستقیم از زبان مدیرکل در سایت بهزیستی کشور آمده اظهار داشت: حوزه معاونت توانبخشی ۲۰، مشارکت های مردمی ۱۹، امور اجتماعی۱۷ وامورپیشگیری ۱۳ خبر و گزارش در این بازه زمانی در سایت بهزیستی قرار دادند. 
مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تهران در پایان خواستار توجه بیشتر به کیفیت اخبار و رعایت استانداردهای خبری شد و تصریح کرد: دقت در شیوه نگارش اخبار، استفاده از علائم نگارشی مناسب و عکس مناسب مواردی هستند که می توانند بر کیفیت اخبار و گزارش های ارسالی بیفزاین