پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه و «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم این سوال ایجاد شده است: سازوکار جایگزینی منتخبان فقید مردم چگونه خواهد بود؟ به گزارش خبرمعتبر- پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در دوره یازدهم و متاسفانه درگذشت «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم […]

پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه و «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم این سوال ایجاد شده است: سازوکار جایگزینی منتخبان فقید مردم چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرمعتبر- پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در دوره یازدهم و متاسفانه درگذشت «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم این سوال ایجاد شده است که سازوکار جایگزین منتحبین مردم چگونه انتخاب خواهد بود؟ 

*فصل الخطاب ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طبق ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم‌زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ‌یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد. ‌

*اصل ششم قانون اساسی

با مراجعه به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود انتخاب جایگزین تنها در انتخابات رسمی برگزار می شود و زمان اعلام شده برای مرحله دوم انتخابات نمی تواند جایگزین انتخابات میاندوره ای باشد. اصل ششم تاکید دارد که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

*میادوره ای در ۱۴۰۰ یا فروردین ۹۹

سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در مورد اینکه با توجه به فوت برخی منتخبین مردم انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم چه زمانی برگزار می شود به خبرنگار فارس گفت: این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

در همین رابطه محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،گفت: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند انتخابات شوراها نیست؛ چراکه در قانون شوراها علی‌البدل داریم ولی در انتخابات مجلس چنین چیزی نبوده و قائم به فرد است. اگر نماینده مجلسی استعفا دهد و یا اینکه به رحمت خدا برود تعیین تکلیف کرسی او در پارلمان در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد و عملا در مرحله دوم انتخابات تکلیف و جایگزین او مشخص نخواهد شد. انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۱۴۰۰ و همزمان با انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

با استناد به این سخن و نص صریح قانون جایگزین «فاطمه رهبر» منتخب فوت شده مردم تهران در مجلس یازدهم در در سال ۱۴۰۰ همزمان با  انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ تنها برای راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم است.