3 زلزله پی در پی به بزرگی ۴.۱، ۳.۹ و ۳.۷ ریشتر بامداد امروز حوالی قصرشیرین را لرزاند.

به گزارش خبر معتبر – بزرگترین این زمین لزره‌ ها ۴.۱ دهم ریشتر بود وقوع سه زمین لرزه در حوالی قصرشیرین که ساعت ۲ و ۲۱ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۱ کیلومتری زمین قصرشیرین را لرزاند.

همچنین پیش از این در ساعت ۱ و ۶ دقیقه و ساعت ۱ و ۲۲ دقیقه بامداد امروز دو زلزله ۳.۷ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و ۳.۹ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری قصرشیرین را لزراند.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه کانون این زلزله ها خانقین عراق بوده است، گفت: خوشبختانه این زمین لرزه‌ها در شهرستان قصرشیرین خسارتی در پی نداشته است.