شهردار رودهن گفت: قطع و جابجایی درختان در تمامی معابر عمومی و املاک خصوصی نیاز به مجوز از شهرداری دارد و با متخلفین قطع اشجار در رودهن برخورد می شود.

به گزارش خبرمعتبر- مهرداد حنیفی بیان داشت: برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

حنیفی اذعان داشت: در همین راستا مالکین و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد،‌ از شهرداری (کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه) مجوز اخذ نمایند.

شهردار رودهن در ادامه افزود: در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری و جبران خسارت وارده اقدام نماید.

حنیفی اظهار داشت: در این خصوص اعضای کمیسیون ماده ۷ از سطح شهر و شهرک ها و خیابان مدرس توسط نمایندگان استانداری، فرمانداری،شورای شهر، شهرداری وسرپرست فضای سبز شهرداری رودهن از تعدادی پرونده ها بازدید به عمل آمده و سه پرونده توسط سرپرست و دبیر کمسیون ماده ۷ طاهرطاهرقلی به واحد حقوقی جهت پیگیری به مراجه قضایی ارجاع داده شده است.