شهردار اوشان فشم میگون از مبارزه مجموعه مدیریت شهری با ویروس منحوس کرونا در کنار توسعه و پیشرفت شهری خبر داد.

به گزارش خبر معتبر از شمیرانات – رضا ریاحی شهردار اوشان،فشم و میگون با توجه به موج اخیر شیوع ویروس کرونا در کشور و پیشگیری از شیوع این ویروس گفت: مدیریت شهری علاوه بر ضدعفونی مداوم معابر و گندزدایی در سطح شهر جهت تسریع و گسترش اطلاع رسانی در خصوص دعوت شهروندان به رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا، نسبت به اطلاع رسانی در سطح شهر و همچنین فضای مجازی نموده است.
وی با بیان اینکه جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی شهروندان دیدارهای چهره به چهره با شهروندان هر هفته برگزار می شود، افزود: این دیدارها علاوه بر ایجاد فرصت هماهنگی بیشتر برای مجموعه شهرداری گامی موثر درخصوص حل مسائل مختلف شهری است و کاهش مشکلات شهروندان و بررسی و پاسخ به درخواست های قانونی آنها و برقراری ارتباط دو طرفه و تنگاتنگ میان مردم و مسئولان از مهم ترین اهداف این دیدارهاست.

وی در پایان اظهار داشت:با عنایت الهی و همت و عزم همگانی در خصوص شکست کرونا مدیریت شهری با ایجاد برنامه های مشخص، توسعه محوری و آبادانی را سر لوحه کار خود قرار داده و خدمت به همشهریان فهیم و ولایی را افتخار خود می داند.