فرماندار شمیرانات گفت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.

به گزارش خبر معتبر سید مهدی ساداتی پیش از ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید شهرداری شمشک دربندسر که با حضور انوشیروان محسنی بند پی استاندار و محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی ،علیرضا طاهری نسب مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران و حسن بابایی شهردار شمشک و دربندسر برگزار شد اظهار داشت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.

ساداتی افزود: اولویت اصلی مجموعه اجرایی دولت در شهرستان شمیرانات مقابله با کرونا است که در قالب کمک های خیرین و کمک های مومنانه نمود پیدا می کند و تمام تلاش هایمان را در این زمینه به کار بسته ایم.

فرماندار شمیرانات گفت: امروز مطالبه به حق مردم طرح هادی شهر شمشک و در وهله بعدی حوزه راه ها است که در این خصوص برنامه ریزی هایی باید صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان داشت: جاده جنگلی لواسانات  بار ترافیکی ۴۵ کیلومتری را در شهرهای شمیرانات کاهش می دهد و هفته آینده عملیات آن اجرایی می شود و بعد از انتصاب دو شهردار جدید در شهرستان شمیرانات شاهد هم افزایی و هماهنگی بین شوراهای اسلامی شورا و شهرداران هستیم.