«محسن حمیدی» با آرای قاطع اعضای شورای شهر اسلامشهر به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرمعتبر ـ در پنجمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر اسلامشهر که با حضور تمام اعضای شورای شهر برگزار شد، «محسن حمیدی» با رای قاطع اعضای شورای شهر، به‌عنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد.

در این نشست محسن حمیدی که به عنوان سرپرست شهرداری سکان هدایت شهر را در دست داشت، پس از تبادل نظر اعضای شورا با ۹ رای در سمت خود ابقا و به عنوان شهردار اسلامشهر معرفی شد.

بررسی انتخاب شهردار اسلامشهر از ماه های گذشته آغاز و در نهایت علیرضا جعفری(مدیرکل نوسازی شهرداری تهران)، محمد مهدی سلیمی(رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر)، محسن حمیدی(سرپرست شهرداری اسلامشهر)، منصور درجاتی (مدیرکل بحران استانداری تهران)، رضا عباسی (شهردار منطقه ۱۴ تهران)، سعدالله عیسی زاده( مدیر امور حوزه مدیریت بانک ملی)، احتشام حاجی پور( شهردار سابق تبریز)، رضا محمدی(رئیس سابق بازرسی شهرداری تهران)، هادی گورابی(معاون فنی و عمرانی شهرداری اسلامشهر) و عبدالرضا بزرگ نژاد( دبیر کمیسیون‌های مختلف مجلس) به عنوان ۱۰ نفر گزینه احتمالی تصدی گری شهرداری مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن حمیدی سالها در سمت مدیر خدمات شهرداری اسلامشهر مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان بود و پس از استعفای حسین طلا شهردار سابق اسلامشهر با رای اعضای شورای شهر به سمت سرپرست شهرداری اسلامشهر رسید و در دوره ششم شورای شهر نیز در همین پست ابقاشد.