محققان ژاپنی از عدم تاثیر دو ماسک روی هم خبر دادند.

به گزارش خبر معتبر – شبیه سازی انجام شده توسط یک ابررایانه ژاپنی در موسسه تحقیقاتی ریکن و با همکاری دانشگاه کوبه نشان می‌دهد استفاده از دو ماسک برای مقابله با کرونا چندان موثر نیست و تقریبا همان اثری را دارد که استفاده از یک ماسک در این زمینه به وجود می‌آورد.

اگر فرد یک یا دو ماسک را به درستی بر روی صورت خود قرار دهد تا ۸۵ درصد از ورود ذرات تنفسی دیگر افراد به بینی و دهان وی جلوگیری می‌شود. اما اگر ماسک به درستی صورت را نپوشاند این رقم در بهترین حالت به ۶۹ درصد کاهش می‌یابد.