نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه درآمد پایدار شهرداری‌ها منجر به افزایش هزینه‌های مردم و گلایه‌های آنان می‌شود، گفت: این کمیسیون و بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف این طرح هستند زیرا این درآمد قرار است از جیب مردم به دست آید.

به گزارش خبر معتبر ، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها اظهار داشت: این طرح اگر تصویب شود میزان و ارقام درآمدهای شهرداری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مخالف جدی این طرح است.

وی افزود:‌ در صورتی که طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها تصویب و نهایی شود فشار شدیدی به مردم وارد می‌شود ضمن اینکه به شهرداری‌ها اجازه افزایش عوارض را می‌دهد ولی با توجه به گرانی و تورم فعلی به هیچ وجه زمان مناسبی برای تصویب طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس نیست چرا که این افزایش درآمد از محل خزانه نیست بلکه از جیب مردم است.

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: شهرداری‌ها هم‌اکنون در حال اعمال نظر و سلیقه نسبت به مردم هستند. 

آصفری افزود: اگر طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس تصویب شود موجب افزایش گلایه‌مندی‌های مردم شده  و حتماً بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم با آن مخالفت خواهند کرد.