محسن مختاری به سمت سرپرست هسته گزینش استانداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرمعتبر ، به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، سرپرست گزینش استانداری تهران طی حکمی از سوی نماینده وزیر کشور و دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب شد.

بنا به پیشنهاد انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، طی حکمی از سوی حسین همراهی نماینده وزیر کشور و دبیر هیأت مرکزی گزینش، محسن مختاری به سمت سرپرست هسته گزینش استانداری تهران به مدت چهار ماه منصوب شد. 

در حکم مختاری آمده است که اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گزینش هوشمندانه و دقیق و همچنین برنامه محوری، سرعت بخشی به فرآیند گزینش، روان سازی امور و رعایت حقوق افراد و سازمان و پرهیز از تنگ نظری و نگرش غیر حرفه‌ای مورد تأکید است.

محسن مختاری پیش از این مسؤول دفتر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران بود.