رئیس شورای شهر قرچک گفت: انجام معاملات متوسط و بزرگ در شهرداری قرچک با برگزاری فرایندهای قانونی (مزایده و مناقصه) و به صورت شفاف ، مورد تاکید اعضای شورای اسلامی شهر است.

به گزارش خبر معتبر،محمد عظیمی رئیس شورای اسلامی شهر قرچک در این خصوص افزود: تمام تلاش ما در شورا بر این است که معاملات شهرداری و انتخاب پیمانکاران برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری از طریق اجرای شفاف فرایندهای قانونی مانند مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

 وی در همین ارتباط اظهار داشت: این رویکرد در جهت ایجاد رقابت و اجرای قدرتمند و افزایش کیفیت پروژه های شهرداری ضروری است و با تقویت نظارت شورای شهر بر نحوه انتخاب پیمانکاران تلاش می کنیم تا این مهم به خوبی محقق و رضایت شهروندان محترم از کیفیت پروژه های عمرانی بیش از پیش محقق شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی استان تهران عنوان کرد: پیمانکارانی که تمایل به همکاری با شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی شهر قرچک را دارند می توانند با مراجعه به واحد قراردادهای شهرداری، دفتر فنی شورای اسلامی شهر و یا از طریق روزنامه های کثیر انتشار و سامانه های مربوطه از کم و کیف این پروژه ها اطلاع حاصل کنند.