رییس اداره بهزیستی ورامین با توجه به تعطیلات این روزهای کرونایی از مالکین برای بخشش کامل یا بخشی از اجاره بهاء مهدهای کودک در زمان تعطیلی ناشی از کرونا و شرکت در پویش همدلی دعوت بعمل آورد.

به گزارش خبر معتبر از ورامین- اعظم هراتی رییس اداره بهزیستی ورامین با بیان اینکه از عموم مالکان مهدهای کودک ورامین در خواست داشت، تا به عشق کودکان این شهرستان به پویش همدلی بخشش اجاره بهاء مهدهای کودک استیجاری بپیوندند.
وی در این خصوص اذعان کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و ابلاغ دستور تعطیلی مهدهای کودک، فعالیت اجرایی این مراکز به صورت حضوری از اسفند ۹۸ به صورت کامل متوقف شد، که این امر آسیب هایی نظیر، از دست رفتن درآمد این مراکز را در پی داشت.
رییس اداره بهزیستی ورامین با قدردانی از کار ارزشمند مالکان مهدهای کودک استیجاری، در این پویش خداپسندانه  خاطر نشان کرد: مالکانی که تمامی یا بخشی از اجاره مهدهای کودک را در زمان تعطیلی در قالب پویش همدلی بخشیده یا خواهند بخشید. با اهداء نشان حامی کودک و لوح تقدیر از ســوی بهزیستی شهرستان ورامین قدردانی بعمل می آید.