تهران- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از هوشمندسازی کنتورهای آب در پایتخت خبر داد و گفت: هزینه هوشمندسازی کنتورهای آب به عهده شرکت آب و فاضلاب است و مبلغی از مشترکان اخذ نمی‌ شود.

به گزارش  خبر معتبر ـ  محمدرضا بختیاری از طرح هوشمندسازی کنتورهای آب در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در برخی نقاط تهران به صورت آزمایشی انجام شده است.

وی در خصوص اینکه چه زمانی به صورت کامل هوشمندسازی آب در تهران انجام می‌شود، اضافه کرد: به طور کلی باید زیر ساخت‌های این موضوع به صورت کامل انجام شود، در واقع با توجه به برخی از بحث‌های امنیتی انجام این پروژه زمان بر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: انجام هوشمندسازی کنتورهای برق باعث می‌شود، بهره وری افزایش و میزان مصرف آب کاهش یابد.

بختیاری یادآور شد: هزینه هوشمندسازی کنتورهای آب به عهده شرکت آب و فاضلاب است و هیچ گونه مبلغی از مشترکان اخذ نمی‌شود.