نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ در فاصله زمانی کمتر از ۲ ساعت از اذعان به شکست خود در برابر نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد: هیچ چیز را واگذار نمی‌کنم.

به گزارش خبر معتبر ، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ در فاصله زمانی کمتر از ۲ ساعت از اذعان به شکست خود در برابر نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در توئیت جدیدی نوشت: او (بایدن) فقط از دید رسانه‌های اخبار جعلی پیروز شده است! من هیچ چیز را واگذار نمی‌کنم!

نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ در این خصوص اعلام کرد: هنوز راهی طولانی در پیش داریم. این یک انتخابات متقلبانه بود. انتخابات متقلبانه بود. ما پیروز می‌شویم!

این در حالیست که به دلیل ادعای واهی ترامپ، توئیتر بر هر دو پیام توئیتری ترامپ برچسب گمراه کننده زده است.