مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: احتمال اینکه در مدت کوتاه به یک داروی موثر در مقابله با ویروس کرونا برسیم، خیلی کم است.

به گزارش خبر معتبر ، مسعود امانلو، افزود: ما در ابتدای بحران کرونا، داروهای موجود را آنالیز کردیم و داروهایی را که در درمان کرونا مؤثر بودند معرفی کردیم.

وی ادامه داد: آمار زیاد بهبودی بیماران کرونا به علت وجود کادر درمانی است که خودشان را فدا کردند، این بیماری نشان داد که ما در زمینه بیماری‌های نوظهور ضعیف هستیم.

امانلو گفت: این بیماری جالب عمل می‌کند و در داخل بدن می‌گردد و هر جا ضعف وجود داشته باشد آن قسمت را درگیر می‌کند، به همین دلیل داروی خاصی برای درمان آن وجود ندارد.

وی افزود: بهترین راه پیشگیری تقویت سیستم ایمنی بدن است. اگر آمار ما در بهبود بالا است علت وجود تیم درمان است و همه کادر درمان خودشان را فدا کردند.

امانلو گفت: برای قطع چرخه انتقال باید از ماسک و فاصله اجتماعی استفاده کرد. استفاده از ماسک می‌تواند تا ۹۵ درصد از انتقال بیماری جلوگیری کند. حتی اگر واکسنی پیدا شود نمی‌تواند ایمنی ۱۰۰ درصد بدهد. ما باید پیشگیری را ملاک قرار بدهیم و پیشگیری را آموزش دهیم.