رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: بین ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت داریم که متاسفانه ظرفیت نگهداری از آنها را نداریم.

به گزارش خبر معتبر – سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به آمار معتادین متجاهر خانم در پایتخت اظهار کرد: برآورد ما حدود ۸۰۰ تا هزار نفر معتاد متجاهر زن در حوزه شهر تهران است.

وی افزود: این افراد مشمول ماده ۱۶ می‌شوند و باید این افراد را برای بازپروری و توانمندی به مراکز نگهداری ماده ۱۶ ببریم اما در پایتخت مرکزی که بتواند تمامی این افراد را در خود جای دهد، نداریم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: حتماً باید ظرفیت نگهداری از زنان متجاهر خانم در پایتخت افزایش پیدا کند و بهزیستی باید نسبت به این موضوع و ظرفیت سازی اقدام کند.

از ابتدای سال تا الان معتاد متجاهر زن در پایتخت جمع آوری نشده است

وی گفت: از ابتدای سال تا الان در موضوع زنان معتاد مشمول ماده ۱۶ (زنان معتاد متجاهر) جمع آوری نداشتیم چرا که ظرفیتی برای نگهداری آنها وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمار معتادین متجاهر خانم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، گفت: امسال هنوز آمار به دلیل مباحث مربوط به کرونا جمع آوری نشده اما سال گذشته هم همین آمار را داشتیم که در پایتخت بین ۸۰۰ تا هزار نفر معتاد متجاهر خانم داشته ایم البته با توجه به رصد میدانی همکاران مان این آمار خیلی امسال تغییری نداشته است.