شرکت تعاونی آبادگران بهشت ایرانیان به دستور دادستان شهرستان اسلامشهر تعطیل و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری خبرمعتبر از اسلامشهر، در پی شکایت شهروندان و انجام فعالیت‌های غیر قانونی یک شرکت تعاونی مسکن در شهرستان اسلامشهر، دفتر این شرکت تعاونی به دستور دادستان شهرستان اسلامشهر تعطیل و پلمب شد.

در طی ماه‌های اخیر، اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی آبادگران بهشت ایرانیان با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در حاشیه شهر اسلامشهر، اقدام به پیش فروش اراضی کشاورزی و واگذاری فیش‌های غیرقانونی به افراد ‌کرده بودند که با تشکیل پرونده توسط نیروی انتظامی و ارجاع به دادسرای اسلامشهر پس از تکمیل تحقیقات و انجام مراحل قضایی به حکم دادستانی، دفتر مرکزی این شرکت تعطیل و پلمب شد.

در پی افزایش فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مسکن و تشکل‌های هیأت امنایی در شهر اسلامشهر که تحت عناوین مختلف اقدام به تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی این شهرستان می‌کردند، دادستان و شورای تأمین شهرستان اسلامشهر ضمن برخورد قانونی با این گونه تشکل‌های غیررسمی به شهروندان هشدار دادند که از انجام هرگونه معامله، خرید و فروش فیش‌های واگذاری خودداری کنند.

بر اساس قانون حفظ و حراست از اراضی کشاورزی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مستعد کشاورزی توسط هر فرد حقیقی و یا حقوقی تخلف و جرم بوده و دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق بیت المال، می‌تواند با این افراد برخورد کند.

بر اساس اطلاعیه دادستانی شهرستان اسلامشهر، ضمن هشدار به شهروندان برای پرهیز از انجام این گونه معاملات غیرقانونی، از افرادی که تحت هر عنوان اقدام به خرید و فروش فیش‌های واگذاری کرده و به طریقی در دام افراد کلاهبردار افتاده‌اند، خواسته برای تکمیل پرونده و رسیدگی به پرونده شکایت از این مجموعه‌ها به دادسرای عمومی شهرستان اسلامشهر مراجعه کنند.

با توجه به این که فعالیت این‌گونه شرکت‌ها و تشکل‌ها به صورت غیرقانونی و در قالب کلاهبرداری بوده ،اعضای هیأت مدیره شرکت تحت تعقیب بوده و با تکمیل تحقیقات قضایی به محض صدور حکم اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرمعتبر