رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک از پلمب یک واحد غیرمجاز اسیدچرب خبر داد.

به گزارش خبر معتبر از قرچک، محمدطاهر ظاهری با اعلام این خبر گفت: یک واحد غیرمجاز اسید چرب با خروجی فاضلاب غیراستاندارد و آلاینده در روستای ولی آباد قرچک پلمپ گردید.
ظاهری گفت: کارشناسان محیط زیست پس از نمونه برداری ها و آزمایش فاضلاب خروجی این واحد متوجه بار آلودگی بسیار بالای آن شده و سریعاً نسبت به صدور اخطاریه های قانونی مبنی بر غیرمجاز بودن و عدم مجوز قانونی برای ادامه فعالیت این واحد اقدام نمودند که با بی توجهی متصدی آن روبرو شد و پس از گذشت مهلت های قانونی اخطاریه ها با دستور مقام محترم قضائی از ادامه فعالیت آلاینده ی واحد جلوگیری شده و پلمب گردید.
وی افزود: براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر واحد آلاینده می بایست پس از دریافت اخطاریه ظرف مدت زمان مشخص شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به توقف فعالیت آلاینده تا زمان رفع آلایندگی اقدام نماید در غیر این صورت سازمان از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد کرد.
ظاهری گفت: ما همواره حامی تولید و توسعه پایدار هستیم اما با این قید که تمامی فعالیت ها با رعایت استانداردهای محیط زیست باشد. چرا که محیط زیست و منابع و موهبت های الهی از قبیل آب، خاک و هوای پاک نباید قربانی توسعه اقتصادی شود. در ضمن شهروندان عزیز می توانند جهت هرگونه گزارش درخصوص واحدهای آلاینده با شماره ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست تماس حاصل فرمایند تا موضوع در واحد شهرستانی مربوطه جهت رسیدگی در دستور کار قرار گیرد.