رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا گفت: شهرداری تا هفته گذشته ۵۰ میلیارد تومان در حوزه پیشگیری از کرونا هزینه کرده که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های شهرداری تا۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند. به گزارش خبر معتبر از تهران – به نقل از خبرگزاری مهر مجید فراهانی  در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به […]

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا گفت: شهرداری تا هفته گذشته ۵۰ میلیارد تومان در حوزه پیشگیری از کرونا هزینه کرده که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های شهرداری تا۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

به گزارش خبر معتبر از تهران – به نقل از خبرگزاری مهر مجید فراهانی  در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد مدیریت شهری در خصوص تأمین مواد ضدعفونی با محدودیت‌هایی روبروست و شما نیز هفته پیش تذکری در خصوص کمبود اقلامی مانند دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده برای رانندگان تاکسی و اتوبوس در صحن مطرح کردید، پاسخ به این تذکر چه بود؟ گفت: کارگروه‌های مختلفی ذیل ستاد بحران مبارزه با ویروس کرونا در شهرداری تهران تشکیل شده که یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه پشتیبانی، منابع انسانی و بودجه است که وظیفه توزیع اقلام برای مجموعه‌هایی که داخل شهرداری هستند و همچنین بیرون شهرداری را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: شهرداری هم مسئولیت حفاظت و پیشگیری از این ویروس در زیرمجموعه‌های خود و هم بحث توزیع اقلام و پوشش ذی‌نفعان در فضاهای شهری را عهده‌دار است. به طور مثال، سازمان آتش‌نشانی هم نیازمند اقلامی مانند دستکش، ضدعفونی‌کننده سطوح، دست و ماسک برای پرسنل خود و هم نیازمند اقلامی برای ضدعفونی کردن سطوح فضاهای بیرونی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اقلام مورد نیاز به طور مداوم به زیرمجموعه‌های شهرداری و مناطق ۲۲ گانه شرکت‌ها و سازمان‌ها ارسال می‌شود، افزود: به طور متوسط روزانه ۳۰ هزار دستکش، ۱۳ هزار ماسک، ۲۵ کارتن گاز استریل، ۲۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی دست و ۲۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی‌کننده برای سطوح و استفاده از زیرمجموعه‌های شهرداری توزیع شده است. همچنین در مناطق ۲۲ گانه نیز ۱۰۰۰ ماسک و دست کش، ۵۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی‌کننده سطوح، ۵۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی‌کننده دست و ۳ کارتن گاز استریل برای استفاده داخلی و فضاهای بیرونی، به مناطق ارائه شده است که هم به موضوع پیشگیری این ویروس برای پرسنل اختصاص یابد و هم فضاهای بیرونی شهری تحت پوشش قرار گیرد.