علی‌رضا مهدی‌زاده مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی راوی امروز با 30 سال سابقه حرفه‌ای رسانه، تحلیلی درخصوص هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ارائه کرده است که می خوانید.

به گزارش خبر معتبر به نقل از پایگاه خبری راوی امروز، مهدی‌زاده در تحلیش این چنین نوشته است:«در حال‌حاضر سه طیف مستقل، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا رقابتی در معرفی کاندیدای مدنظرشان برای انتخاب هجدهمین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات دارند.

فضای انتخاباتی مدیران مسئول به‌طور حتم دور از فضای عمومی جامعه ایرانی نیست و این فضا، رسیدگی به امور ارتقابخش زندگی کاری و خانوادگی را می‌طلبد و مردم از سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی و شعارهای سیاسی خسته شده‌اند.

مدیران مسئول رسانه‌ها نیز مانند مردم ایران در بدترین و سخت‌ترین ایام معیشتی و درآمدی خود قرار دارند و مهم‌ترین مسئله برایشان، گذر و گذار از این اوضاع سخت و نابودکننده است که همین امر، اتحاد برای تغییر وضعیت بُغرَنج فعلی رسانه‌ها را می‌طلبد.

چهار حلقه مفقوده سال‌های اخیر هم پشتیبانی از رسانه‌های مظلوم و کم‌تر برخوردار شهرستان‌ها، عدم سیاسی‌کاری در اعطا و لغو مجوزها، سامان‌دهی حقوق حمایتی رسانه‌ها و عدم ورود باندهای مافیایی به یارانه و… رسانه‌هاست که همگی می‌توانند اوضاع معیشتی اهالی رسانه را بهبود ببخشند و البته دغدغه‌های فکری، روحی و روانی اکثر رسانه‌های درگیرِ روزهای سخت این روزها را برطرف کنند.

اشرافیت، تمامیت‌خواهی و انحصار برخی رسانه‌های رانتی و خاص نیز ازجمله مواردی است که متأسفانه در کردار و گفتار برخی حامیان کاندیداهای این دو طیف سیاسی که مدعی اصلاح امور و تغییر اوضاع هم هستند، به‌وضوح دیده می‌شود.

از سوئی دیگر، تقسیم‌بندی غلط رسانه‌ها به عناوینی هم چون فقیر و غنی، مؤثر و غیرمؤثر، انقلابی و غیرانقلابی و… توسط کاندیداهای چپ و راست، به‌نوعی انحصارطلبی این دو جناح سیاسی را به مدیران مسئول القا می‌کند.

اما در این میان، تجربه، تخصص، پاک‌دستی و تعهد نماینده مدیران مسئول، امری است که باید موردتوجه و تأکید قرار بگیرد و نگاهی به عملکرد گذشته و حالِ نماینده منتخب، فراجناحی بودنِ وی و تعامل مثبت و مفید با همه افرادِ زیرمجموعه در دوران مدیریتی‌شان مدّنظر باشد.

با همه این تفاسیر، موج انصراف کاندیداهای نمایندگی به نفع پدرام پاک‌آیین و اعلام حمایت‌های فراجناحی طیف راست و چپ نسبت به وی ناشی از عملکرد مطلوب و دیدگاه یکسانش نسبت به عموم رسانه‌ها در دوران مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، حضور سه‌ساله‌اش در هیئت نظارت بر مطبوعات و حضورش در رأس امور رسانه و ارتباطاتی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.

برنامه‌های واضح و شفاف #پاک‌آیین درخصوص توجه و رسیدگی به اوضاع رسانه‌های شهرستانی، توجه بیش‌تر و بهتر به پایگاه‌های خبری، رفع موانع برای تسهیل دریافت یارانه توسط رسانه‌های کم‌تر برخوردار و ساکن در نقاط محروم، اختصاص خانه مدیران مسئول برای ارتباط مستقیم مدیران با نماینده‌شان، سامان دادن اعطای مجوزها و سعی در عدم اعمال ماده ۱۶ قانون مطبوعات، باعث نگاه ویژه مدیران مسئول نسبت به وی شده است.

نگارنده این سطور نیز که خود کاندیدای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات بود، با در نظر گرفتن صلاحیت و ارجحیت پاک‌آیین، به نفع وی انصراف داده و تمام توان خودش را به کار خواهد بست تا این‌که همگی مدیران مسئول زجرکشیده و خواهان تحول اساسی در حمایت از این قشر فرهیخته، پاک‌آیین باشند و روز ۲۰ آبان ۹۹ رأی خود را به پاک‌آیین بدهند.

به‌این‌ترتیب، پاک‌آیین پیروز نهایی و نماینده مدیران مسئول می‌شود تا شاهد دوران طلایی جدیدی با نماینده جوان مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات باشیم».