رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین گفت: با مساعدت بنیاد مستضعفان کشور برای تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ورامین مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب بیش از ۳۷۰۰ خانواده واریز و در بحث کمک مؤمنانه به اقشار نیازمند شهرستان ۴۱۶ میلیون تومان برای ۱۲۶۵ نفر از سرپرستان خانوار واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری خبر معتبر، سلمان آقایی رنجبر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین اظهار کرد: با توجه به حضور رئیس بنیاد مستضعفان در شهرستان ورامین و مصوباتی که تصمیم گیری شد برای تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ورامین مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب بیش از ۳۷۰۰ خانواده تحت پوشش محقق که این مهم انجام شده است.

وی افزود: همچنین به مساعدت بنیاد مستضعفان کشور در بحث کمک مؤمنامه برای اقشار نیازمند به غیر از مددجویان کمیته امداد مبلغ ۴۱۶ میلیون تومان برای ۱۲۶۵ نفر از سرپرست خانوار واریز شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به عید قربان از همه خیران و نیکوارکان تقاضامندیم و دعوت می‌کنیم نذر و نذورات قربانی که دارند چه به صورت وجه نقد و غیر نقد به کمیته امداد تحویل دهند تا کمکی به مددجویان تحت پوشش شود.

  • منبع خبر : فارس