دادستان شهرستان ری گفت: قدمت ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد اول پس از کارشناسی میراث مشخص شد که مربوط به دوره آل بویه و از جنس نقره است و با اینکه همه سکه‌ها از یک محل و از داخل یک کوزه کشف شده است، ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد دوم نیز توسط کارشناسان میراث در حال بررسی است.

به گزارش خبر معتبر ، غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری اظهار کرد: فردی که به همراه ۱۴۱ سکه قدیمی کشف شده از آرامستان شیخ صدوق شهرری فرار کرده بود، شناسایی شد و سکه ها را تحویل داد. 

وی در ادامه گفت: در روز ۲۰ شهریور ماه سال جاری دو نفر گورکن در آرامستان شیخ صدوق حین حفاری یکی از قبور به کوزه سکه‌های قدیمی دست پیدا می‌کنند و سکه ها را بین خود تقسیم می کنند که فرد اول روز پنجم آبان سکه ها را به کلانتری و متولیان شیخ صدوق تحویل داده و فرد دوم به همراه سکه‌ها گریخته بود. 

دادستان شهرستان ری افزود: با توجه به اظهارات فرد اول، هویت فرد دوم نیز شناسایی شد و با وی تماس گرفتیم که او نیز پس از چند روز خودش را معرفی کرد و سکه ها را تحویل داد و هم اکنون برای هر دو فرد قرار قانونی صادر شده است. 

نوفرستی با بیان اینکه تعداد کل سکه ها ۲۸۲ عدد است، تصریح کرد: قدمت ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد اول پس از کارشناسی میراث مشخص شد که مربوط به دوره آل بویه و از جنس نقره است و با اینکه همه سکه‌ها از یک محل و از داخل یک کوزه کشف شده است، ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد دوم نیز توسط کارشناسان میراث در حال بررسی است. 

وی با بیان اینکه این دو فرد تاکنون به همدستی فرد دیگری اشاره نکرده اند، تاکید کرد: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده و اینکه فرد یا افراد دیگری نیز در کشف سکه ها مشارکت داشتند یا خیر و اینکه آیا اشیای دیگری نیز کشف شده یا خیر، ادامه دارد.