رئیس اداره غله و سیلوی جنوب‌شرق تهران گفت: با استقبال کشاورزان از نرخ‌گذاری جدید خرید تضمینی گندم توسط دولت، میزان فروش گندم به مراکز دولتی افزایش یافته و تاکنون ۲ هزار تن گندم تحویل سیلوی ورامین شده است.

به گزارش خبر معتبر محمد گلدستانی در این خصوص گفت: سال گذشته برخی از مشکلات از جمله قیمت پائین قیمت خرید تضمینی گندم باعث شد تا برخی از کشاورزان، گندم مازاد بر نیاز خود را به مراکز دولتی تحویل ندهند ولی قیمت‌گذاری جدید از سوی دولت و پرداخت به موقع پول کشاورزان، میزان گندم‌های تحویلی به مراکز دولتی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داده است.
وی گفت: سال زراعی ۹۸-۹۷ بیش از ۵۳ هزار تن گندم در مراکز خرید جنوب‌شرق تهران خریداری شده بود در حالی سال زراعی ۹۷-۹۶ این مقدار، بیش از ۸۰ هزار تن بود.
وی افزود: امسال ۴ مرکز دولتی سیلو و کارخانه صنایع آرد ورامین، سیلوی منصوبیان و پیشران کنترل شهرستان پاکدشت نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت با قیمت پایه ۲۵ هزار ریال برای گندم معمولی و ۲۶ هزار ریال برای گندم دُروم ( گندم سخت ویژه تولید ماکارونی) اقدام می‌کنند در صورتی که سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم معمولی۱۷ هزار ریال و گندم دوروم ۱۷ هزار و ۷۰۰ ریال بود که این افزایش قیمت، کشاورزان را به تحویل محصول خود به مراکز دولتی ترغیب کرده است.
گلدستانی اظهار کرد: در صورتی که کیفیت گندم از افت ۴ درصد مفید( مانند خرده گندم که قابلیت تبدیل شده به آرد را داشته باشد) و یک درصد غیر مفید( مربوط به وجود خاک و بذور علف‌های هرز) مطلوب‌تر باشد، قیمت خرید گندم افزایش پیدا می‌کند.
وی کیفیت گندم‌های تولیدی در شهرستان ورامین را با توجه به وضعیت مناسب آب و هوایی، بسیار مطلوب اعلام کرد.
گلدستانی گفت: کار خرید تضمینی گندم در مراکز جنوب‌شرق تهران از ۱۲ خرداد ماه امسال آغاز شده که با گذشت یک هفته، بیش از ۲ هزار تن گندم به سیلوی ورامین تحویل داده شده است در صورتی که سال گذشته در هفته نخست برداشت گندم، کشاورزان کمتر از یک هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده بودند.
رئیس اداره غله و سیلوی شهرستان ورامین همچنین از خرید ۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان جنوب‌شرق تهران خبر داد.
وی گفت: سیلوی ورامین تنها مرکز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در جنوب‌شرق استان تهران است که با گذشت ۳ روز از زمان برداشت، ۷۰۰ تن محصول با قیمت هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۶۰۰ ریال به این مرکز تحویل داده شده است.
گلدستانی تصریح کرد: محصول کلزا پس از خرید تضمینی، برای استحصال روغن، به کارخانه‌های روغنکشی ارسال می‌شود.
وی افزود: کشاورزان پول خود را از طریق بانک کشاورزی دریافت می‌کنند و اطمینان داشته باشند که پول گندم آنان، بابت بدهی به بانک کسر نمی‌شود.
در سال زراعی جاری۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ورامین زیر کشت گندم و ۵۰۰ هکتار زیر کشت کلزا رفته است.