بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:گسل تهران بزرگترین خطر، برای تهران محسوب می شود و باید تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شود

به گزارش خبر معتبر ، بیت اللهی ، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی اظهار داشت: در پی وقوع زلزله با بزرگی ۵.۱ دماوند در ۱۹ اردیبهشت ۹۹ ضمن تهیه گزارشی کامل از این زلزله با جزئیات آن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اقدام به بازدید میدانی و مستندسازی ساخت و ساز بر روی حریم گسل مشاء شد که اینکار به اتمام رسیده است.
وی در ادامه گفت:با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که طول تقریبی گسل مهم و لرزه‌‌ای اطراف تهران؛ گسل مشاء که از آن به عنوان مهمترین گسل برای خطر زلزله تهران نام برده می‌شود، حدود ۲۲۰ کیلومتر است.در امتداد گسل مشاء در پهنای ۲۰ کیلومتری در دو طرف گسل مشاء حدود ۸ شهر قرار دارند که شامل بومهن، آبعلی، رودهن، شمشک، دماوند، لواسان، فشم و پردیس هستند و جمعیت شهری ساکن در این شهرها حدود ۲۶۰ هزار نفر است.
وی افزود:همچنین در همین پهنه در اطراف گسل مشاء از شرق تا غرب تهران حدود ۲۰۱ پارچه آبادی واقع شده که در این روستاها نزدیک به ۹۵ هزار نفر جمیعت ساکن هستند.