آبفاضلاب | خبر معتبر
۱۵ هزار انشعاب فاضلاب در جنوبشرق استان تهران نصب خواهد شد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

۱۵ هزار انشعاب فاضلاب در جنوبشرق استان تهران نصب خواهد شد

مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران از در دستور کار قرار گرفتن نصب حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار انشعاب فاضلاب در جنوب شرق استان تهران خبر داد.