آبفا قرچک | خبر معتبر
مشکلی برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم قرچک نداریم ۰۱ آبان ۱۳۹۹
مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران،

مشکلی برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم قرچک نداریم

مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران گفت: تأمین آب شرب مورد نیاز مردم شهرستان قرچک با مشکلی روبه‌رو نبوده و حتی در ساعات پیک مصرف در تابستان سال جاری بدون اُفت فشار خدمات رسانی انجام شده است.