آبفا پیشوا | خبر معتبر
کشف و قطع ۱۲فقره انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای شهرستان پیشوا ۱۳ آبان ۱۳۹۹
مدیر آبفا:

کشف و قطع ۱۲فقره انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای شهرستان پیشوا

مدیر آبفای شهرستان پیشوا : در آبان ماه سال جاری 12رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح سه روستای شهرستان پیشوا شناسایی و جمع‌آوری شدند.