آب بهای رایگان | خبر معتبر
آب‌بهای رایگان برای کم‌مصرف‌ها از اول دی‌ماه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
جزییات،

آب‌بهای رایگان برای کم‌مصرف‌ها از اول دی‌ماه

وزیر نیرو با تشریح مصوبه دولت برای رایگان شدن قبض آب برای کم‌مصرف‌ها گفت: پیش‌بینی ما این است که در بخش آب و در شرایط فعلی حدود ۴ میلیون مشترک در سطح کشور مشمول کم‌مصرفی هستند که امید است به این تعداد اضافه شود.