آب زاینده رود | خبر معتبر
سد زاینده رود کمتر از ۲۰ درصد آب دارد ۰۳ آذر ۱۴۰۰
پس از بررسی ها؛

سد زاینده رود کمتر از ۲۰ درصد آب دارد

واکاوی دقیق و به دور از حاشیۀ بحران آب مرکز کشور بیانگر آن است که احیای حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از نیاز به راهکارهای ابتکاری، نیازمند تغییر رویکرد مدیریت منابع آب متناسب با شرایط موجود است.