آب شیرین کن | خبر معتبر
سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در گرو نظارت دقیق بر مراکز درمانی می باشد ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سازمان اورژانس کشور:

سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در گرو نظارت دقیق بر مراکز درمانی می باشد

نخستین جلسه ستاد طرح سلامت نوروزی سازمان اورژانس کشور به ریاست پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس برگزار شد.

آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» افتتاح شد ۱۶ آبان ۱۳۹۹
با حضور رئیس دولت،

آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» افتتاح شد

آب‌ شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی «بندرعباس» در قالب هفته بیست و هفتم پویش #هرهفتهالفب_ایران با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.