آداب و رسوم | خبر معتبر
نامگذاری معابر هویت بخشی به شهر است ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
شهردار دماوند:

نامگذاری معابر هویت بخشی به شهر است

شهردار دماوند از نامگذاری ۲۰ معبر در این شهرستان خبر داد و گفت: نامگذاری معابر هویت بخشی به شهر است.