آذوقه | خبر معتبر
صنعت پروتئین کشور در حال ورشکستگی است ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
رئیس انجمن صنایع خوراک دام:

صنعت پروتئین کشور در حال ورشکستگی است

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه صنعت پروتئین رو به ورشکستگی است، گفت: توزیع ارز نهاده‌ها به صورت رانتی و سلیقه‌ای برای نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت انجام شده است.