آرامستان | خبر معتبر
گیت آرامستان «تپه سرخه» لواسان برداشته شد ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
امام جمعه لواسانات:

گیت آرامستان «تپه سرخه» لواسان برداشته شد

امام جمعه لواسان از بازگشایی گیت آرامستان «تپه سرخه» خبر داد.