آزادراه حرم تا حرم | خبر معتبر
توجه به نامگذاری بزرگراه آبیک-ورامین امری ضروری ست ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

توجه به نامگذاری بزرگراه آبیک-ورامین امری ضروری ست

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بر ضرورت توجه به نامگذاری بزرگراه آبیک-ورامین تاکید کرد و گفت: جهت بهره مندی مردم ورامین، قرچک و ری راه دسترسی به این آزاد راه مشخص شود.