آزادی سحر تبر | خبر معتبر
از اعدام روح الله زم تا آزادی سحر تبر ۲۹ آذر ۱۳۹۹
بررسی یک موضوع،

از اعدام روح الله زم تا آزادی سحر تبر

مدیریت قوه قضاییه در حدود دو سال گذشته همواره نشان‌ داده‌ است که همت و تلاش خود رابرای تحقق عدالت قرار می داده و در این مسیر با نگاهی تحول گرایانه به موضوعات مختلف رسیدگی کرده است.