آزاد سازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی | خبر معتبر
تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
مدیر جهاد کشاورزی ورامین خبر داد؛

تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین از تخریب ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی ورامین خبر داد و گفت: ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد شد.