آزمون آنلاین فنی حرفه ای | خبر معتبر
شرکت در آزمون‌های فنی‌وحرفه‌ای به صورت آنلاین ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

شرکت در آزمون‌های فنی‌وحرفه‌ای به صورت آنلاین

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای گفت: حجمی از کتابخانه‌ها و سیستم‌ها مالتی‌مدیا هستند که این کار پیش از این انجام شده و در حال حاضر با تامین منابع برخی از مراکز را تجهیز می‌کنیم تا دانشجویان بتوانند در ادامه آموزش‌های مجازی به صورت آنلاین در آ‌زمون‌ها شرکت‌کنند. به گزارش خبرمعتبر- حسین سلمانی مدیرکل […]