آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ | خبر معتبر
مهلت ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ تمدید شد ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تمدید شد؛

مهلت ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ تمدید شد

سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت نام در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ تا روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۹۹ خبر داد.