آزمون | خبر معتبر
آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴ شهریور برگزار می شود ۰۷ شهریور ۱۳۹۹
با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴ شهریور برگزار می شود

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.