آسایشگاه کهریزک | خبر معتبر
سالمندان آسایشگاه کهریزک واکسینه شدند ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
آغاز واکسیناسیون سالمندان؛

سالمندان آسایشگاه کهریزک واکسینه شدند

سالمندان آسایشگاه کهریزک با حضور وزیر بهداشت علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند.

۳۷ نفر در آسایشگاه کهریزک بر اثر کرونا جان باختند ۳۰ تیر ۱۳۹۹
استاندار تهران:

۳۷ نفر در آسایشگاه کهریزک بر اثر کرونا جان باختند

استاندار تهران با اشاره به اقدامات مطلوب در آسایشگاه سالمندان کهریزک از فوت ۳۷ نفر در این آسایشگاه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون خبر داد.