آسیب به مردم | خبر معتبر
مسئولین اختلافات و مسائل حاشیه ای را کنار بگذارند ۰۸ اسفند ۱۳۹۹
امام جمعه شهرری:

مسئولین اختلافات و مسائل حاشیه ای را کنار بگذارند

امام جمعه شهرری در خطبه های نماز جمعه از مسئولین خواست تا اختلافات را کنار بگذارند و به مسائل حاشیه ای نپردازند.