آسیه پناهی | خبر معتبر
مأموران شهرداری دستور قضایی تخریب آلونک آسیه پناهی را نداشتند ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مأموران شهرداری دستور قضایی تخریب آلونک آسیه پناهی را نداشتند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بررسی‌های این سازمان در زمینه تخریب آلونک آسیه پناهی زن کرمانشاهی گفت: مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند.