آغاز سال تحصیلی | خبر معتبر
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
با سخنرانی مجازی رئیس جمهور؛

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا با حضور وزرای علوم و بهداشت و سخنرانی برخط رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود.