آغاز پیک چهارم کرونا | خبر معتبر
احتمال افزایش افراد مبتلا و بستری با آغاز پیک چهارم کرونا در شهرستان دماوند ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
مدیر شبکه بهداشت دماوند خبر داد؛

احتمال افزایش افراد مبتلا و بستری با آغاز پیک چهارم کرونا در شهرستان دماوند

مدیرشبکه بهداشت دماوند از احتمال افزایش افراد مبتلا و بستری با آغاز پیک چهارم کرونا در این شهرستان خبر داد.