آغوش گرم خانواده | خبر معتبر
دختر جوان دماوندی بعد از ۱۰ سال به آغوش خانواده بازگشت ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
دادستان دماوند:

دختر جوان دماوندی بعد از ۱۰ سال به آغوش خانواده بازگشت

دماوند- دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: دختر جوان دماوندی در سن ۱۷ سالگی به آغوش خانواده بازگشت.