آمادگی در کنکور | خبر معتبر
تکنیک‌های طلایی دفع استرس «کنکور» ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
درگفتگو با یک روانشناس،

تکنیک‌های طلایی دفع استرس «کنکور»

داوطلبان کنکور باید شرایط برگزاری آزمون را تصویرسازی ذهنی کرده و با خودگویی مثبت ، تکرار کلمات امید بخش و پرهیز از توجه به نتیجه نهایی، در آن شرکت کنند.