آمار جهانی کرونا | خبر معتبر
شمار ابتلای جهانی به ویروس کرونا از ۳۲ میلیون نفر گذشت ۰۳ مهر ۱۳۹۹
برآوردهای وبگاه «وُرلداُمتر»،

شمار ابتلای جهانی به ویروس کرونا از ۳۲ میلیون نفر گذشت

برآوردهای آماری از سراسر جهان نشان می‌دهد که تعداد کل افراد مبتلا به ویروس کرونا از سی‌ودو میلیون نفر بیشتر شده است.